سامانه آموزشی رسانا : 284296-021

ورود

معرفی دوره حقوق ثبت ۱

دانشجوی گرامی : قبل از مشاهده ویدئو جلسات حقوق ثبت ۱ حتما به نکات ذیل توجه فرمایید

اگر از لپ تاب یا تبلت ویندوزی استفاده می نمایید از مرورگر موزیلا فایر فاکس ( آخرین نسخه ) استفاده نمایید.

اگر از گوشی موبایل اندروید استفاده می نمایید اندروید ( ۴ یا ۵) حتما از مرورگر (دلفین) یا مرورگر (موزیلا بتا) استفاده نمایید

مطمئن شوید که نسخه فلش پلیر و جاوا روی مرورگر شما حتما فعال باشد

از قسمت راهنما ( منوی بالای صفحه ) می توانید آخرین نسخه مرورگرهای مورد نیاز خود را دانلود نمایید

مباحث درسی ویدئو جلسات دوره آموزشی حقوق ثبت ۱ ( املاک )

فصل اول
١ـ سابقه تاریخی ثبت املاک و ثبت اسناد
٢ـ تصویب قانون ثبت اسناد و املاک
٣ـ تعریف ثبت اسناد و املاک
۴ـ هدف از ثبت املاک و ثبت اسناد

فصل دوم
۵ـ تشکیلات اداری ثبت
۶ـ صلاحیت محلی مامورین ثبت و دفاتر اسناد رسمی

فصل سوم
٧ـ ثبت املاک ـ ثبت عادی و ثبت عمومی
٨ـ تفاوت ثبت عادی یا اختیار و ثبت عمومی یا اجبار
٩ـ عملیات مقدماتی ثبت
١٠ ـ انتشار آگهی ثبت عمومی
١١ـ انتشار آگهی مقدماتی
١٢ـ نصب پلاک و شماره گذار
١٣ ـ توضیح اظهار نامه
١۴ـ دادن اظهار نامه (تقاضای ثبت )
١۵ـ انتشار آگهی نوبتی
١۶ـ انتشار آگهی تحدید و عملیات تحدید حدود
١٧ـ مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات عملیات مقدماتی
١٨ـ هیئت نظارت
١٩ـ وظائف و حدود صلاحیت هیئت نظارت
٢٠ـ شورای عالی ثبت
٢١ـ اعتراض به ثبت ملک
٢٢ـ تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی که فاقد سابقه بودن و اعتراض آنها در مراجع
فضایی از بین رفته است
٢٣ـ فوت یا جنون و حجر معترض به ثبت
٢۴ـ ثبت ملک در دفتر املاک
٢۵ـ تعریف دفتر املاک
٢۶ـ نحوه ثبت ملک در دفتر املاک
٢٧ـ تذکری در مورد سهم الارث زوجه متوفی
٢٨ـآمار ثبت ملک
٢٩ـ دفاتر ثبت
٣٠ـ دفتر نماینده املاک
٣١ـ دفتر املاک توقیف شده
٣٢ـ دفتر ثبت موقوفات
٣٣ـ دفتر ثبت قنوات
٣۴ـ دفتر املاک مجهول المالک
٣۵ـ سند مالکیت
٣۶ ـ تغییر در ثبت دفتر املاک و سند مالکیت
٣٧ـ اصلاح سند مالکیت
٣٨ـ تجدید سند مالکیت
٣٩ ـ صدور سند مالکیت المثنی
۴٠ـ اسناد مالکیت معارض
۴١ـ تفکیک , افراز ـ تقسیم
۴٢ـ تفکیک
۴٣ـ افراز
۴۴ـ تقسیم و تقسیم نامه
۴۵ـ تجمیع حدود
۴۶ـ املاک مجهول المالک
۴٧ـ املاک از قلم افتاده
۴٨ـ عرصه
۴٩ـ اعیان
۵٠ـ پرونده ثبتی
۵١ـ تشکیل پرونده المثنی

فصل چهارم

۵٢ـ قانون اصلاح مواد ١ , ٢, ٣قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد ١۴٧ و ١۴٨ ـ
اصلاحی)

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه  فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم می باشد. سامانه آموزشی رسانا : 284296-021