8.مهارت های بازاریابی و مدیریت بازار

کل دوره: 24 ساعت
کد آموزشی: 005
سطح آموزشی: مقدماتی
تکمیل دوره: به زودی
نوع آموزشی: دوره
دانشگاهی: نیست
جلسات با خرید دوره قابل دسترس خواهند بود
دسترسی کامل به دوره و مزایای آن ازطریق تلفن هوشمند و کامپیوتر شخصی

جستجوی برنامه درسی

جلسات را برای اطلاعات بیشتر مشاهده کنید

فصل‌ها

با آموزنده خود آشنا شوید


بازاریابی و فروش قلب تپنده هر سازمانی است. بدون فروش عمال هر کاری در سازمان ب ی ارزش است و درآمدی حاصل نمیشود. یادگیری اصول فروش حرفهای میتواند به شما در بهینه سازی فرایندهای بازاریابی و فروش کمک شایانی بکند. شما به عنوان مسئول بازاریابی ی ا مدیر فروش با گذراندن این درس عالوه بر اینکه با تکنیکهای علمی فروش آشنا م یشوید، ویژگیهای یک فروشنده حرفهای را می شناسید و کیسهای واقعی اجرا کردن این مدلها را آموزش می بینید 

بازاریابی و فروش قلب تپنده هر سازمانی است. بدون فروش عمال هر کاری در سازمان ب ی ارزش است و درآمدی حاصل نمیشود. یادگیری اصول فروش حرفهای میتواند به شما در بهینه سازی فرایندهای بازاریابی و فروش کمک شایانی بکند. شما به عنوان مسئول بازاریابی ی ا مدیر فروش با گذراندن این درس عالوه بر اینکه با تکنیکهای علمی فروش آشنا م یشوید، ویژگیهای یک فروشنده حرفهای را می شناسید و کیسهای واقعی اجرا کردن این مدلها را آموزش می بینید 

ارتباط با رسانا تی‌وی

تلفن مشترکین : 284296-021
تلفن پشتیبانی : 22410192-021
تلفن شکایات : 22410466-021
resana-logo
logo-samandehi enamad etehadie
shahid-beheshti sapra nashr
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به رسانا تی وی است. © 1399