ثبت نام در مسیر وکالت:
shp shp shp
ویژگی‌های مسیر
icon شروع مسیر: 25 مهر
icon پیشنیاز: ندارد
icon زمان حدودی مسیر: 3ماه
icon مشاوره: دارد
icon تعداد ورک شاپ ها: 45
icon نیاز به آزمون: ندارد
icon مصاحبه: دارد
icon گواهی معتبر: دارد

رویدادهای مسیر

پوستر
حقوق مدنی 1
17:28:53
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
1
پوستر
حقوق مدنی 2
14:26:38
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
2
پوستر
حقوق مدنی 3
17:39:03
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
3
پوستر
حقوق مدنی 4
06:05:10
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
4
پوستر
حقوق مدنی 5
03:55:31
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
5
پوستر
حقوق مدنی 6
22:02:52
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
6
پوستر
حقوق مدنی 7
14:28:22
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
7
پوستر
حقوق مدنی 8
06:35:47
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
8
پوستر
حقوق تجارت 1
10:23:29
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
9
پوستر
حقوق تجارت 2
08:43:03
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
10
پوستر
حقوق تجارت 3
16:41:55
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
11
پوستر
حقوق تجارت 4
06:42:37
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
12
پوستر
حقوق تجارت 5
17:۴۹:۲۷
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
13
پوستر
جزای عمومی 1
23:۳۰:۰۰
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
14
پوستر
جزای عمومی 2
15:30:00
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
15
پوستر
جزای عمومی 3
23:۰۰:۰۰
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
16
پوستر
دادرسی کیفری 1
09:۰۰:۰۰
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
17
پوستر
دادرسی کیفری 2
04:۰۰:۰۰
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
18
پوستر
جزای اختصاصی 1
24:27:33
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
19
پوستر
جزای اختصاصی 2
27:35:11
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
20
پوستر
جزای اختصاصی 3
11:59:04
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
21
پوستر
دادرسی مدنی 1
16:42:34
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
22
پوستر
دادرسی مدنی 2
19:32:42
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
23
پوستر
دادرسی مدنی 3
34:42:05
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
24
پوستر
متون حقوقی 1
09:59:56
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
25
پوستر
متون حقوقی 2
15:46:41
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
26
پوستر
متون حقوقی 3
12:24:24
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
27
پوستر
حقوق ثبت 1
06:39:06
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
28
پوستر
اصول فقه
14:20:09
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
29
پوستر
بین الملل خصوصی 1
14:30:10
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
30
پوستر
متون فقه 1
05:30:27
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
31
پوستر
متون فقه 2
02:18:11
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
32
پوستر
متون فقه 3
2:01:19
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
33
پوستر
متون فقه 4
02:50:51
مقدماتی
تکمیل شده
قسمت بعدی: تکمیل شده
34
با رسانا تی‌وی
درباره ما
تماس با ما
قوانین و مقررات
شرایط همکاری
ارتباط با رسانا تی‌وی
تلفن مشترکین : 284296-021
تلفن پشتیبانی : 22410192-021
تلفن شکایات : 22410466-021
support@resana.tv
resana-logo
logo-samandehi
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به رسانا تی وی است. © 1399