تلفن : 284296-021

ورود

اطلاعات کاربری

نام و نام خانوادگی (به فارسی)

عطيه فاندر

لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید

دانشکده حقوق

انتخاب دوره آموزشی

دوره کارشناسی حقوق

سطح دوره آموزش کارشناسی حقوق را انتخاب نمایید

دوره آموزشی مقدماتی حقوق

ترم تحصیلی خود را انتخاب نمایید

ترم اول

درکدام دروس دانشگاهی خود بیشتر ضعیف هستید ؟

1- دروس حقوق مدنی کارشناسی

برنامه آموزشی شما در دوره کارشناسی حقوق

یادگیری اصولی دوره کارشناسی حقوق

logo-samandehi