تلفن : 284296-021

ورود

نشان های دوره
گواهی های پایان دوره

اطلاعات کاربری

نام و نام خانوادگی (به فارسی)

پدرام بزیون

لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید

دانشکده حقوق

انتخاب دوره آموزشی

دوره آموزشی وکالت

سطح دوره آموزشی وکالت را انتخاب نمایید

دوره کامل آموزشی وکالت

برنامه آموزشی شما در دوره آموزشی وکالت

یادگیری اصولی دوره وکالت, مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در دوره وکالت, امادگی برای شرکت در آزمون وکالت

دانشگاه در حال تحصیل خود را انتخاب نمایید

دانشگاه پیام نور

برنامه آموزشی شما در دوره کارشناسی حقوق

امادگی برای شرکت در آزمون های حقوقی وکالت یا قضاوت

logo-samandehi