تلفن : 284296-021

ورود

اطلاعات کاربری

نام و نام خانوادگی (به فارسی)

محمد رضا حقیقی

لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید

دانشکده حقوق

انتخاب دوره آموزشی

دوره کارشناسی حقوق

سطح دوره آموزش کارشناسی حقوق را انتخاب نمایید

دوره آموزشی مقدماتی حقوق, دوره آموزشی متوسطه حقوق

دانشگاه در حال تحصیل خود را انتخاب نمایید

دانشگاه پیام نور

ترم تحصیلی خود را انتخاب نمایید

ترم اول, ترم دوم

درکدام دروس دانشگاهی خود بیشتر ضعیف هستید ؟

1- دروس حقوق مدنی کارشناسی, 2- دروس حقوق جزای عمومی کارشناسی, 3- دروس حقوق جزای اختصاصی کارشناسی, 4- دروس حقوق تجارت کارشناسی, 8- دروس متون حقوقی کارشناسی

برنامه آموزشی شما در دوره کارشناسی حقوق

یادگیری اصولی دوره کارشناسی حقوق, مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در دوره کارشناسی حقوق

مشاوره و پشتیبانی درسی

مشاوره رایگان ویژه دوره کارشناسی حقوق

logo-samandehi