تلفن : 284296-021

ورود

اطلاعات کاربری

نام و نام خانوادگی (به فارسی)

سید امیرحسین نعمت اللهی

لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید

دانشکده حقوق

انتخاب دوره آموزشی

دوره کارشناسی حقوق, دوره آموزشی ارشد حقوق

سطح دوره آموزش کارشناسی حقوق را انتخاب نمایید

دوره آموزشی مقدماتی حقوق, دوره آموزشی متوسطه حقوق, دوره آموزشی پیشرفته حقوق, دوره کامل آموزشی کارشناسی حقوق

دانشگاه در حال تحصیل خود را انتخاب نمایید

دانشگاه سراسری

ترم تحصیلی خود را انتخاب نمایید

ترم هشتم

درکدام دروس دانشگاهی خود بیشتر ضعیف هستید ؟

1- دروس حقوق مدنی کارشناسی, 4- دروس حقوق تجارت کارشناسی, 8- دروس متون حقوقی کارشناسی, 9- سایر دروس کارشناسی

برنامه آموزشی شما در دوره کارشناسی حقوق

یادگیری اصولی دوره کارشناسی حقوق, مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در دوره کارشناسی حقوق

مشاوره و پشتیبانی درسی

مشاوره رایگان ویژه دوره کارشناسی حقوق

logo-samandehi