تلفن : 284296-021

ورود

اطلاعات کاربری

نام و نام خانوادگی (به فارسی)

علی محبی

لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید

دانشکده حقوق, دانشکده زبان, دانشکده کامپیوتر

انتخاب دوره آموزشی

دوره کارشناسی حقوق

سطح دوره آموزش کارشناسی حقوق را انتخاب نمایید

دوره کامل آموزشی کارشناسی حقوق

دانشگاه در حال تحصیل خود را انتخاب نمایید

دانشگاه مجازی

ترم تحصیلی خود را انتخاب نمایید

ترم اول

درکدام دروس دانشگاهی خود بیشتر ضعیف هستید ؟

1- دروس حقوق مدنی کارشناسی

برنامه آموزشی شما در دوره کارشناسی حقوق

یادگیری اصولی دوره کارشناسی حقوق

مشاوره و پشتیبانی درسی

مشاوره رایگان ویژه دوره کارشناسی حقوق

©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است