تلفن : 284296-021

ورود

اطلاعات کاربری

نام و نام خانوادگی (به فارسی)

حسن قاسمی حسن

لطفا دانشکده خود را انتخاب نمایید

دانشکده حقوق

انتخاب دوره آموزشی

دوره کارشناسی حقوق

سطح دوره آموزش کارشناسی حقوق را انتخاب نمایید

دوره کامل آموزشی کارشناسی حقوق

دانشگاه در حال تحصیل خود را انتخاب نمایید

غیره

ترم تحصیلی خود را انتخاب نمایید

ترم اول

درکدام دروس دانشگاهی خود بیشتر ضعیف هستید ؟

8- دروس متون حقوقی کارشناسی

برنامه آموزشی شما در دوره کارشناسی حقوق

امادگی برای شرکت در آزمون های حقوقی وکالت یا قضاوت

مشاوره و پشتیبانی درسی

مشاوره رایگان ویژه دوره کارشناسی ارشد حقوق ( کسب رتبه برتر ارشد حقوق )

logo-samandehi