132

بازاریابی و فروش قلب تپنده هر سازمانی است. بدون فروش عمال هر کاری در سازمان ب ی ارزش است و درآمدی حاصل نمیشود. یادگیری اصول فروش حرفهای میتواند به شما در بهینه سازی فرایندهای بازاریابی و فروش کمک شایانی بکند. شما به عنوان مسئول بازاریابی ی ا مدیر فروش با گذراندن این درس عالوه بر اینکه با تکنیکهای علمی فروش آشنا م یشوید، ویژگیهای یک فروشنده حرفهای را می شناسید و کیسهای واقعی اجرا کردن این مدلها را آموزش می بینید 

خرید بلیت

کارشناس برنامه: رسانا تی وی
مدرک تحصیلی: نامعلوم

نامعلوم

کل دوره: 24 ساعت
کد آموزشی: 005
سطح آموزشی: مقدماتی
تکمیل دوره: به زودی
نوع آموزشی: دوره
مجری: دانشگاه شهید بهشتی
ویژگی های این دوره آموزشی

نامعلوم

پیشنیاز ها

نامعلوم

مزایای دوره

بدون آگاهی از وضعیت بازار، بخش تولید هرگز نمی تواند محصول جدید را وارد بازار کند و انتظار داشته باشد که محصول

به فروش برسد. خلاقیت و نوآوری باید مطابق نیازهای بازار باشد تا بتواند برای سازمان سوددهی داشته و ارزش افزوده

خلق کند. همه این موارد فراگیری اصول بازاریابی را برای هر مدیری در هر بخشی از سازمان ضروری میکند.

بازاریابی و فروش قلب تپنده هر سازمانی است. بدون فروش عملا هر کاری در سازمان بی ارزش است و درآمدی حاصل

نمیشود. یادگیری اصول فروش حرفهای میتواند به شما در بهینهسازی فرایندهای بازاریابی و فروش کمک شایانی بکند.

شما به عنوان مسئول بازاریابی یا مدیر فروش با گذراندن این درس علاوه بر اینکه با تکنیکهای علمی بازاریابی و فروش

آشنا میشوید،

ویژگیهای یک فروشنده حرفهای را می شناسید و کیسهای واقعی اجرا کردن این مدلها را آموزش می بینید 

اهداف دوره

آموزش اصول بازاریابی و فروش و مدیریت بازار

شرایط و ضوابط

نامعلوم

با رسانا تی‌وی
درباره ما
تماس با ما
قوانین و مقررات
شرایط همکاری
ارتباط با رسانا تی‌وی
تلفن مشترکین : 284296-021
تلفن پشتیبانی : 22410192-021
تلفن شکایات : 22410466-021
support@resana.tv
resana-logo
logo-samandehi
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به رسانا تی وی است. © 1399