1223

مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط میان انسان هاست. انسان موجودی است اجتماعی. الزمه زندگی اجتماعی داشتن ارتباط و زیستن با دیگران است. علت نیاز به ارتباط و زیستن با دیگران این است که تمام نیازهای انسان، اعم از مادی و معنوی، خارج از وجود وی، برای بقای نسل، ادامه حیات، امنیت، تامین معاش، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، رفاه اجتماعی، باال بردن سطح زندگی و برخورداری از دستاوردهای ناشی از کار، تخصص و پیشرفت های علمی و تکنولوژی دیگران به وسیله اشخاص دیگر تامین و برطرف می شود. مهارتهایی که در این درس یاد میگیرید عالوه بر کسب و کار در زندگی روزمره هم برای شما کاربرد دارد

خرید بلیت

کارشناس برنامه: رسانا تی وی
مدرک تحصیلی: نامعلوم

نامعلوم

کل دوره: 20 ساعت
کد آموزشی: 0010
سطح آموزشی: مقدماتی
تکمیل دوره: به زودی
نوع آموزشی: دوره
مجری: دانشگاه شهید بهشتی
ویژگی های این دوره آموزشی

نامعلوم

پیشنیاز ها

ندارد

مزایای دوره

مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط میان انسان هاست. انسان موجودی است اجتماعی.

لازمه زندگی اجتماعی داشتن ارتباط و زیستن با دیگران است. علت نیاز به ارتباط و زیستن با دیگران این است که تمام

نیازهای انسان، اعم از مادی و معنوی، خارج از وجود وی، برای بقای نسل، ادامه حیات، امنیت، تامین معاش، آسایش

زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح زندگی و برخورداری از دستاوردهای ناشی از کار،

تخصص و پیشرفت های علمی و تکنولوژی دیگران به وسیله اشخاص دیگر تامین و برطرف می شود.

مهارتهایی که در این درس یاد میگیرید علاوه بر کسب و کار در زندگی روزمره هم برای شما کاربرد دارد

اهداف دوره

آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای

شرایط و ضوابط

نامعلوم

با رسانا تی‌وی
درباره ما
تماس با ما
قوانین و مقررات
شرایط همکاری
ارتباط با رسانا تی‌وی
تلفن مشترکین : 284296-021
تلفن پشتیبانی : 22410192-021
تلفن شکایات : 22410466-021
support@resana.tv
resana-logo
logo-samandehi
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به رسانا تی وی است. © 1399