تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی متون فقه 4
معرفی دوره آموزشی متون فقه ۴ رایگان 00:15:00
فصل اول : کتاب کفاله
جلسه ۱ – متون فقه ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – متون فقه ۴ 00:15:00
فصل دوم : کتاب صلح
جلسه ۳ – متون فقه ۴ 00:15:00
جلسه ۴ – متون فقه ۴ 00:15:00
جلسه ۵ – متون فقه ۴ 00:15:00
فصل سوم : کتاب شرکت
جلسه ۶ – متون فقه ۴ 00:15:00
فصل چهارم : کتاب مضاربه
جلسه ۷ – متون فقه ۴ 00:15:00
فصل پنجم : کتاب ودیعه
جلسه ۸ – متون فقه ۴ 00:15:00
جلسه ۹ – متون فقه ۴ 00:15:00
فصل ششم : کتاب عاریه
جلسه ۱۰ – متون فقه ۴ 00:15:00
جلسه ۱۱ – متون فقه ۴ 00:15:00
فصل هفتم :کتاب مضاربه
جلسه ۱۲ – متون فقه ۴ 00:15:00
فصل هشتم : کتاب مساقات
جلسه ۱۳ – متون فقه ۴ 00:15:00
پایان جلسات دوره آموزشی متون فقه 4

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
  1. متون فقه4

    5

    خوب بود .بحث نکاح را هم در درس متون لطف بفرمایید تدریس نمایید چون سوالات زیادی از ان طرح شد. ممنون

86 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi