تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی متون فقه 3
معرفی دوره آموزشی متون فقه ۳ رایگان 00:15:00
فصل اول : کتاب دین
جلسه ۱ – متون فقه ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – متون فقه ۳ 00:15:00
فصل دوم : کتاب رهن
جلسه ۳ – متون فقه ۳ 00:15:00
جلسه ۴ – متون فقه ۳ 00:15:00
جلسه ۵ – متون فقه ۳ 00:15:00
جلسه ۶ – متون فقه ۳ 00:15:00
فصل سوم : کتاب حجر
جلسه ۷ – متون فقه ۳ 00:15:00
فصل چهارم : کتاب ضمان
جلسه ۸ – متون فقه ۳ 00:15:00
فصل پنجم : کتاب حواله
جلسه ۹ – متون فقه ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – متون فقه ۳ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی دوره متون فقه 3

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
88 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi