تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی متون حقوقی 2
معرفی دوره آموزشی متون حقوقی ۲ رایگان 00:15:00
فصل اول : شرایط اساسی یک قرارداد
جلسه ۱ – متون حقوقی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – متون حقوقی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – متون حقوقی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – متون حقوقی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – متون حقوقی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۷ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۸ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۹ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۳ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۴ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
فصل دوم : انواع قراردادها
جلسه ۱۵ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۶ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۷ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۸ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
فصل سوم : اهلیت قراردادی
جلسه ۱۹ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۰ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۱ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۲ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۳ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۴ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۵ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۶ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
فصل چهارم : مفاد قرارداد
جلسه ۲۷ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۸ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۹ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۰ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۱ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
فصل پنجم : انواع قراردادهای باطل ، قابل ابطال و غیر قانونی
جلسه ۳۲ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۳ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۴ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۵ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۶ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۷ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۸ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۹ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۰ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۱ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۲ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۳ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۴ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۵ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۶ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۷ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۸ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
فصل ششم : سقوط قراردادها
جلسه ۴۹ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۰ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۱ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۲ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۳ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۴ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
فصل هفتم : نقض قراردادها و طرق جبران خسارت
جلسه ۵۵ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۶ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۷ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۸ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۹ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۰ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۱ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۲ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۳ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۴ – متون حقوقی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۵ – متون حقوقی ۲ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی متون حقوقی 2

نقد و بررسی دوره

4.5

4.5
2 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها1
 • 4 ستاره ها1
 • 3 ستاره ها0
 • 2 ستاره ها0
 • 1 ستاره ها0
 1. تشکر نقدی ندارم

  4

  عالی بود ای کاش جزوه متون حقوقی رو هم استاد ارسال میکردن

 2. استاد ممنونم واقعا برای آزمون ارشد امسال از دوره متون حقوقی شما نتیجه خیلی خوبی گرفتم

  5

  استاد نصوحی بسیار متشکرم واقعا تو آزمون ارشد امسال تمامی لغت هایی که تدریس کردید تو آزمون آمده بود و درصد خیلی بالایی رو از این درس میارم خواستم تشکر کنم

94 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi