تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی دادرسی کیفری 2
معرفی دوره آموزشی دادرسی کیفری ۲ رایگان 00:15:00
فصل اول : مراحل تحقیقات مقدماتی (مواد 123 تا 167)
جلسه ۱ – دادرسی کیفری ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – دادرسی کیفری ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – دادرسی کیفری ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – دادرسی کیفری ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – دادرسی کیفری ۲ رایگان 00:15:00
فصل دوم : احضار، جلب و تحقیق از متهم (مواد 168 تا 203)
فصل سوم : احضار و تحقیق از شهود و مطلعان (مواد 204 تا 216)
فصل چهارم : قرارهای تأمین و نظارت قضایی (مواد 217 تا 261)
فصل پنجم : فصل یازدهم : اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات (مواد 262 تا 284)
فصل ششم : تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان (مواد 285 تا 287)
فصل هفتم : وظایف و اختیارات دادستان کل کشور (مواد 288 تا 293)

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

0
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها0
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

222 دانشجو ثبت نام کرد
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است