تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 6
معرفی دوره حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات عقد بیع
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل دوم : احکام بیع (مواد 338 تا 389)
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل سوم : ضمان درک (مواد 390 تا 395)
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۶ 00:00:00
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل چهارم : خیارات (مواد 396 تا 457)
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل پنجم : عقد اجاره (مواد 466 تا 517)
جلسه ۶۶ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۹۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۸ – حقوق مدنی ۶ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 6

نقد و بررسی دوره

5

5
7 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها7
 • 4 ستاره ها0
 • 3 ستاره ها0
 • 2 ستاره ها0
 • 1 ستاره ها0
 1. تشکر استاد

  5

  دوره واقعا عالی بودتشکر می کنم مباحث عقد بیع و اجاره را بصورت کامل توضیح دادید ما تو دانشگاه تو استادمون فقط مواد قانون را روخوانی میکرد تشکر میکنم که ماده به ماده و همه نکات مرتبط با حقوق مدنی ۶ را کامل بیان کردید فقط یک سوالی دارم من برای ترم بعد حقوق مدنی ۷ را نیاز دارم از الان می توانم در دوره حقوق مدنی ۷ شرکت کنم

 2. به نظر من پایه حقوق تو مدنی همین دوره حقوق مدنی 3 و 6و 7 هست

  5

  واقعا خیلی توضیحات خوبی دادین مخصوصا برای دوره حقوق مدنی ۶ و حقوق مدنی ۷ تمام عقود و نکات را با مثال و خیلی شفاف بیان کردید ممنونم

  • موفق باشید
   حتما برای جمع بندی مباحث اگر برای آزمون وکالت استفاده می نمایید از دوره های ویدئو های آموزشی نکته و تست هم استفاده نمایید این دوره ها هم برای جمع بندی مطالب هست و هم درصد شما را برای آزمون وکالت بالاتر خواهد بود مجموعه از نکات کلیدی ، نظریات مشورتی و … میباشد

 3. بهرین دوره آموزشی حقوق مدنی 6 از دیدگاه من

  5

  واقعا عالی و تشکر ویژه از شما و پلتفرم آموزشی رسانا

 4. بهتریه دوره برای داوطلبانی که حقوق مدنی مشکل دارند

  5

  برای دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون وکالت دوره های حقوق مدنی را توصیه می کنم مخصوصا اگر پایه حقوقی ضعیفی دارید در درس حقوق مدنی بسیار می تواند به شما این دوره آموزشی کمک کند

 5. با سلام و خدا قوت

  5

  من تک دوره حقوق مدنی ۶ را خریداری کردم و خوشحالم که از خریدم منصرف نشدم چون متاسفانه مجموعه های آموزشی حقوقی زیادی تو بازار وجود دارد که هیچکدومش مناسب نبود و واقعا گول قیمتش رو خوردم و فکر کردم با این هزینه کم مطالب آموزشی را یاد خواهم گرفت اما اصلا اینطور نیست واقعا با اینکه دوره قیمتش گران هست ولی ارزششو داره که یکبار یک مطالب را درست یاد بگیری من میخوام آزمون وکالت شرکت کنم آیا درس های دیگه هم در رسانا به همین روش تدریش شده هست ؟ اگر پاسخ مثبت هست من بقیه دروس رو هم خریداری کنم چون من کلا گیج شدم در مورد منابع کتاب های درسی هر کسی یک منبع رو پیشنهاد میده اینکه چی بخونم و از کجا شروع کنم!!! آیا لازمه غیر از ویدئو های آموزشی حقوق از منابع دیگری هم استفاده کنم یا خیر لطفا دوستان راهنمایی کنند

  • متاسفانه بعضی از داوطلبان آزمون وکالت برای هر چیزی کلی هزینه میکنند جز آموزش !!! بهترین تلفن همراه و بهترین غذا و بهترین پوشاک و غیره که خیلی از این موارد یکبار مصرف هستند اما برای آموزش که آینده و زندگی داوطلب مخصوصا داوطلبان وکالت به ان وابسته هست هزینه نمی کنند در نهایت بعد ۳ یا ۴ سال از این رشته خارج میشوند در هر صورت خود داوطلب باید اولویت های زندگی خودش را تشخیص دهد بالاخره تفاوت یک وکیل موفق با یک وکیل ناموفق از همین جا شروع میشود ( قدرت تشخیص ) اینکه چه چیزی الان اولویت برای من است پوشاک ؟ تلفن همراه ؟ یا قبولی در ازمون وکالت در هر صورت خودشان ضرر می کنند به ما ضرری نمیرسد چون داوطلبانی هم هستند که برای موفقیت و آینده خودشان هم هزینه می کنند هم در کنار هزینه کردن تلاش و کوشش هم می کنند والا من ۱۰ میلیون هم هزینه کنم اما بدون تلاش هیچ نتیجه ای بدست نمی آید در خصوص منابع آموزشی ۱- ویدئو های آموزشی ۲- ویدئو های آموزشی ینکته و تست و جمع بندی ۳- ویدئو های مسائل کاربردی در نهایت اگر وقت داشتید خلاصه ها و نت برداری هایتان را مرور کنید کافیست و زیاد کردن منابع مثل زیاد کردن وزنه برای وزنه بردار هست که آنوقت ممکن است هیچ وقت نتوانید وزنه را بلند کنید موفق باشید

 6. تدریس ویدئو جلسات حقوق مدنی 6 عالیییه

  5

  واقعا تدریس ویدئو جلسات آموزشی حقوق مدنی ۶ شما من را به دنیای حقوق علاقه مند کرد و به همه دانشجویان حقوق توصیه می کنم از الان با برنامه ریزی درس بخونید تا در آینده بتوانید وکیل یا قاضی موفقی باشید متاسفانه من در دوران تحصیل از حقوقی هیچی نفهمیدم ولی واقعا از وقتی شروع کردم انگیزه خیلی زیادی پیدا کردم موفق و پیروز باشید

 7. 5

  فوق العاده کامل با مثالهای عالی که مطلب را واضح میکنند.اولین باری است که با این مشخصات تدریسی را همه جانبه مفید میبینم. بسیار تشکر پرتوان و سالم و شاد باشید. معلمی علم و هنر با هم هست هنر اموختن و روشهای مفید و علم به موضوع که عمدتا علم هست ولی هنرش نیست. اینجا هردو با هم هست.

258 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi