تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق تجارت 4
معرفی دوره حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
فصل اول : برات (مواد 223 تا 306)
جلسه ۱ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق تجارت ۴ 00:00:00
جلسه ۱۰ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
فصل دوم : فته طلب (مواد 307 تا 309)
جلسه ۲۸ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
فصل سوم : چک (مواد 310 تا 317)
جلسه ۲۹ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق تجارت 4

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
  1. 5

    خیلی خوب بود.هرجلسه حداقل یک نکته جدید داشت که قبلا دقت نکرده بودیم.

255 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi