تلفن : 284296-021

ورود

گام اول – آموزش دادرسی مدنی ۲

گام اول – آموزش دادرسی مدنی ۲

برای شروع داوطلب باید ویدئو جلسات درسی آیین دادرسی مدنی ۲ را مشاهده نماید . با توجه به اینکه اکثر دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی در خواندن کتاب آیین دادرسی مدنی ۲ دوره پیشرفته ( دکتر عبد الله شمس ) با مشکلات زیادی روبرو میشوند و متاسفانه در دانشگاه و موسسات کتاب آیین دادرسی مدنی ۲ دوره پیشرفته برای دانشجو به سبک کتابی  تدریس نمیشود و فقط به جزوه و نکته اکتفا میشود  و این یعنی عدم موفقیت در آزمون ، اما در پلتفرم رسانا برای اولین بار در کشور تدریس آیین دادرسی مدنی ۲ از روی کتاب آیین دادرسی مدنی ۲ دوره پیشرفته ( دکتر عبد الله شمس ) بصورت جامع و اصولی و مفهومی تدریس گردیده است. بنابراین با مشاهده ویدئو جلسات درسی براحتی می توانید به سهمیه سئوالات آیین دادرسی مدنی ۲ در آزمون های دانشگاه و آزمون های وکالت ، قضاوت و ارشد حقوق پاسخ دهید .

 

 نام دوره : آموزش دادرسی مدنی ۲

تعداد جلسات : ۸۵ جلسه

 مدت زمان دوره : ۲۲ ساعت

  آموزش : ویدئویی (کیفیت HD)

گام دوم – آزمون دادرسی مدنی ۲

گام دوم – آزمون دادرسی مدنی ۲

بعد از مشاهده ویدئو جلسات دادرسی مدنی ۲ ، در گام دوم  شما به مرحله آزمون های پایان دوره دادرسی مدنی ۲ خواهید رسید . در این مرحله ۵ آزمون برای شما قرار گرفته است که از  تست های سال های گذشته میباشد . آزمون های پایان دوره در انتهای جلسات درسی دادرسی مدنی ۲ قرار گرفته است  . سعی کنید در هر آزمون شرکت می کنید ایرادات خود را مشخص نمایید و برای هر آزمون یک روز اختصاص دهید  بعد از پایان هر آزمون استراحت کنید و برای روز بعدی در آزمون بعدی شرکت نمایید شما در گام دوم باید حدود ۳۰ % تا ۴۰ %  برای آزمون دادرسی مدنی ۱ کسب نمایید

 

آزمون پایان دوره : دادرسی مدنی ۲

تعداد آزمون : ۵ آزمون

تعداد سئوال : ۲۰ سئوال هر آزمون

  زمان هر آزمون : ۲۰ دقیقه

گام سوم – جمع بندی دادرسی مدنی ۲

گام سوم – جمع بندی دادرسی مدنی ۲

در گام سوم شما ویدئو های درسی جمع بندی آیین دادرسی مدنی ۲ را مشاهده خواهید کرد.( مرحله مرور و تثبیت مباحث کلیدی آیین دادرسی مدنی ۲ )  در این جسات مدرس تمام مباحث مهم و کلیدی آیین دادرسی مدنی ۲ را با اولویت مباحث مطرح شده در درس آیین دادرسی مدنی ۲ در  آزمون های سال های گذشته را توضیح خواهد داد . بعد از مشاهده جلسات در آزمون های جمع بندی شرکت خواهید کرد که در پایان ویدئو جلسات جمع بندی میباشد  و خواهید دید که درصد های شما به ۵۰% تا ۶۰% افزایش پیدا خواهد کرد

 

نام دوره : جمع بندی دادرسی مدنی ۲

تعداد جلسات : ۱۵ جلسه

  مدت زمان دوره : ۴ ساعت

آزمون جمع بندی : ۵ آزمون  ۲۰ سئوالی

گام چهارم – نکته و تست دادرسی مدنی ۲

گام چهارم – نکته و تست دادرسی مدنی ۲

در گام چهارم شما ویدئو های درسی نکته و تست آیین دادرسی مدنی ۲ را مشاهده خواهید کرد. هدف از جلسات نکته و تست آیین دادرسی مدنی ۲ بالا بردن قدرت استدلال داوطلب میباشد در این جسات مدرس از هر مبحث مهم در درس آیین دادرسی مدنی ۲ مسئله های تستی حقوقی مرتبط با مباحث آیین دادرسی مدنی ۲ مطرح می نماید تا داوطلب با روش حل این مسئله های تستی  آشنا شود و بتواند در آزمون های حقوقی براحتی مسائل تستی حقوقی مشکل و پیچیده را تجزیه و تحلیل نماید . بعد از مشاهده جلسات در آزمون های نکته و تست شرکت خواهید کرد که در پایان ویدئو جلسات نکته و تست آیین دادرسی مدنی ۲ میباشد  و خواهید دید که درصد های شما ۷۰% به بالا  افزایش پیدا خواهد کرد

 

نام دوره : نکته و تست دادرسی مدنی ۲

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه

  مدت زمان دوره : ۳ ساعت

آزمون نکته و تست : ۵ آزمون ۲۰ سئوالی

گام پنجم – قوانین خاص دادرسی مدنی ۲

گام پنجم – قوانین خاص دادرسی مدنی ۲

در گام پنجم شما باید با قوانین خاص ، نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه مرتبط با درس آیین دادرسی مدنی ۲ را یاد بگیرید  . در این مرحله شما تمامی قوانین خاص و  آرای وحت رویه و قوانین مرتبط با ویدئو جلسات آموزشی آیین دادرسی مدنی ۲ را در پایین همین صفحه می توانید مشاهده نمایید . فقط کافیست یکبار با دقت این قوانین را مطالعه نمایید تا تمامی مراحل یادگیری شما کامل شود و بتوانید بالاترین درصد را در درس آیین دادرسی مدنی ۲ کسب نمایید

 

لیست قوانین خاص آیین دادرسی مدنی ۲

 

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای محکومیت های مالی

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

آراء وحدت رویه

نظریات مشورتی

گام ششم – برنامه درسی دادرسی مدنی ۲

گام ششم – برنامه درسی دادرسی مدنی ۲

در گام ششم : هر داوطلب برای موفقیت در آزمون های حقوقی نیاز به داشتن یک برنامه‌‌ ریزی درسی منسجم است. در پلتفرم رسانا ۳ برنامه درسی برای داوطلبان آزمون های حقوقی در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان آزمون و شرایط مطالعه هر داوطلب متفاوت است  بنابراین با توجه به میزان توانایی مطالعه روزانه یا هفتگی هر درس برنامه درسی خود را انتخاب نمایید با این کار شما یک برنامه دارید و دیگر لازم نیست مدام روند درس خواندن‌تان را کنترل کنید.

انتخاب برنامه درسی

 

برنامه درسی ۳ ماهه

برنامه درسی ۶ ماهه

برنامه درسی ۹ ماهه

 

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی آیین دادرسی مدنی 2
معرفی دوره دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل اول : دادخواست و شرایط آن (مواد 48 تا 66)
جلسه ۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل دوم : ابلاغ و انواع آن (مواد 67 تا 83)
جلسه ۱۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل سوم : ایرادات و موانع (مواد 84 تا 92)
جلسه ۲۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل چهارم : جلسه دادرسی (مواد 93 تا 104)
جلسه ۳۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل پنجم : توقیف دادرسی ( ماده 107)
جلسه ۴۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل ششم : امور اتفاقی (مواد 108 تا 157)
جلسه ۴۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل هفتم : دستور موقت (مواد 310 تا 325)
جلسه ۶۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل هشتم : دعاوی تصرف (مواد 158 تا 177)
جلسه ۷۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل نهم : انواع دعاوی
جلسه ۸۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی دادرسی مدنی 2

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
  1. 5

    بسیار کامل دلسوزانه مثال فراوان و عالی تدریس شد.

202 دانشجو ثبت نام کرد
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture