نام آموزش : حقوق مدنی ۶

تعداد جلسات : ۹۸ جلسه

 مدت زمان دوره : ۲۵ ساعت

 نوع آموزش : آموزش ویدئویی

آزمون درسی : پایان هر فصل

پرسش و پاسخ : پایان هر جلسه درسی

آنلاین : رایانه / همراه / تبلت / لپ تاب

آفلاین : دریافت لینک دانلود دوره آموزشی

راهنما : چگونه در دوره شرکت کنم ؟ کلیک کنید

آنچه با مشاهده این دوره آموزشی خواهید آموخت

شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق مدنی ۶ میباشد  در این دوره آموزشی از ابتدا با تعریف عقد بیع و ویژگی های عقد بیع شروع خواهیم کرد همراه با مثال های حقوقی متعدد برای درک بهتر مسائل مهم حقوق مدنی ۶ سپس در خصوص احکام بیع و ضمان درک و در نهایت در خصوص عقد اجاره صحبت خواهیم کرد همچنین بطور مفصل در خصوص قوانین روابط موجر و مستاجر توضیحات لازم به شما دانشجوبان گرامی داده خواهد شد  تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 6
معرفی دوره حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات عقد بیع
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل دوم : احکام بیع (مواد 338 تا 389)
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل سوم : ضمان درک (مواد 390 تا 395)
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۶ 00:00:00
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل چهارم : خیارات (مواد 396 تا 457)
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل پنجم : عقد اجاره (مواد 466 تا 517)
جلسه ۶۶ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۰ – حقوق مدنی ۶رایگان 00:15:00
جلسه ۹۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۸ – حقوق مدنی ۶ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 6

نقد و بررسی دوره

5

5
5 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها5
 • 4 ستاره ها0
 • 3 ستاره ها0
 • 2 ستاره ها0
 • 1 ستاره ها0
 1. تشکر استاد

  5

  دوره واقعا عالی بودتشکر می کنم مباحث عقد بیع و اجاره را بصورت کامل توضیح دادید ما تو دانشگاه تو استادمون فقط مواد قانون را روخوانی میکرد تشکر میکنم که ماده به ماده و همه نکات مرتبط با حقوق مدنی ۶ را کامل بیان کردید فقط یک سوالی دارم من برای ترم بعد حقوق مدنی ۷ را نیاز دارم از الان می توانم در دوره حقوق مدنی ۷ شرکت کنم

 2. به نظر من پایه حقوق تو مدنی همین دوره حقوق مدنی 3 و 6و 7 هست

  5

  واقعا خیلی توضیحات خوبی دادین مخصوصا برای دوره حقوق مدنی ۶ و حقوق مدنی ۷ تمام عقود و نکات را با مثال و خیلی شفاف بیان کردید ممنونم

  • موفق باشید
   حتما برای جمع بندی مباحث اگر برای آزمون وکالت استفاده می نمایید از دوره های ویدئو های آموزشی نکته و تست هم استفاده نمایید این دوره ها هم برای جمع بندی مطالب هست و هم درصد شما را برای آزمون وکالت بالاتر خواهد بود مجموعه از نکات کلیدی ، نظریات مشورتی و … میباشد

 3. بهرین دوره آموزشی حقوق مدنی 6 از دیدگاه من

  5

  واقعا عالی و تشکر ویژه از شما و پلتفرم آموزشی رسانا

 4. بهتریه دوره برای داوطلبانی که حقوق مدنی مشکل دارند

  5

  برای دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون وکالت دوره های حقوق مدنی را توصیه می کنم مخصوصا اگر پایه حقوقی ضعیفی دارید در درس حقوق مدنی بسیار می تواند به شما این دوره آموزشی کمک کند

 5. با سلام و خدا قوت

  5

  من تک دوره حقوق مدنی ۶ را خریداری کردم و خوشحالم که از خریدم منصرف نشدم چون متاسفانه مجموعه های آموزشی حقوقی زیادی تو بازار وجود دارد که هیچکدومش مناسب نبود و واقعا گول قیمتش رو خوردم و فکر کردم با این هزینه کم مطالب آموزشی را یاد خواهم گرفت اما اصلا اینطور نیست واقعا با اینکه دوره قیمتش گران هست ولی ارزششو داره که یکبار یک مطالب را درست یاد بگیری من میخوام آزمون وکالت شرکت کنم آیا درس های دیگه هم در رسانا به همین روش تدریش شده هست ؟ اگر پاسخ مثبت هست من بقیه دروس رو هم خریداری کنم چون من کلا گیج شدم در مورد منابع کتاب های درسی هر کسی یک منبع رو پیشنهاد میده اینکه چی بخونم و از کجا شروع کنم!!! آیا لازمه غیر از ویدئو های آموزشی حقوق از منابع دیگری هم استفاده کنم یا خیر لطفا دوستان راهنمایی کنند

  • متاسفانه بعضی از داوطلبان آزمون وکالت برای هر چیزی کلی هزینه میکنند جز آموزش !!! بهترین تلفن همراه و بهترین غذا و بهترین پوشاک و غیره که خیلی از این موارد یکبار مصرف هستند اما برای آموزش که آینده و زندگی داوطلب مخصوصا داوطلبان وکالت به ان وابسته هست هزینه نمی کنند در نهایت بعد ۳ یا ۴ سال از این رشته خارج میشوند در هر صورت خود داوطلب باید اولویت های زندگی خودش را تشخیص دهد بالاخره تفاوت یک وکیل موفق با یک وکیل ناموفق از همین جا شروع میشود ( قدرت تشخیص ) اینکه چه چیزی الان اولویت برای من است پوشاک ؟ تلفن همراه ؟ یا قبولی در ازمون وکالت در هر صورت خودشان ضرر می کنند به ما ضرری نمیرسد چون داوطلبانی هم هستند که برای موفقیت و آینده خودشان هم هزینه می کنند هم در کنار هزینه کردن تلاش و کوشش هم می کنند والا من ۱۰ میلیون هم هزینه کنم اما بدون تلاش هیچ نتیجه ای بدست نمی آید در خصوص منابع آموزشی ۱- ویدئو های آموزشی ۲- ویدئو های آموزشی ینکته و تست و جمع بندی ۳- ویدئو های مسائل کاربردی در نهایت اگر وقت داشتید خلاصه ها و نت برداری هایتان را مرور کنید کافیست و زیاد کردن منابع مثل زیاد کردن وزنه برای وزنه بردار هست که آنوقت ممکن است هیچ وقت نتوانید وزنه را بلند کنید موفق باشید

140 دانشجو ثبت نام کرد

نقد و بررسی دوره

 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام و خسته نباشید 5

  لطفا زمان دقیق شروع دوره آموزشی حقوق ثبت را اعلام کنید و با توجه سر فصل های درسی که در برنامه درسی حقوق ثبت ۱ مشخص شده است آیا برای شرکت در آزمون سر دفتری کافی هست یا باید منابع دیگری نیز بخوانیم با تشکر
  مینا رضوان
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  اعلام منابع درسی ؟ 4

  ضمن سلام و تشکر از پلتفرم رسانا بخاطر دوره های آموزشی بسیار عالی لطفا در خصوص حقوق ثبت اطلاع رسانی کنید که اولا تا چه زمانی دوره تمام میشود ؟ و فهرست مطالب درسی در دوره آموزش حقوق ثبت ۱ را اعلام بفرمایید
  یاشار حیدری
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام مدت دوره ۱۲۰ روز درنظر گرفته شده است که شاید زودتر تمام شود بستگی به نظر مدرس دوره دارد در خصوص فهرست مطالبی که در حقوق ثبت تدریس میشود روی قسمت جلسات درسی دوره حقوق ثبت کلیک کنید فهرست مطالب درسی مشخص شده است
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام زمان شروع دوره در کانال تلگرام اطلاع رسانی شده است از تاریخ ۲۶ فروردین شروع خواهد شد هر هفته ۹ جلسه تدریس خواهد شد که می توانید بصورت آنلاین مشاهده یا بعد از اتمام دوره جلسات درسی را دانلود نمایید
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  در خصوص دوره آموزشی حقوق ثبت 5

  آیا برای شرکت در آزمون سر دفتری همین دوره آموزشی حقوق ثبت ۱ و حقوق ثبت ۲ کافیست و آیا نیاز به جزوه هم هست
  زهرا حاجیان
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  تشکر بابت قرار دادن این دوره 5

  لطفا این آموزش را زودتر شروع کنید با توجه به سر فصل های مشخص شده واسه حقوق ثبت این آموزش خیلی کاربردی می تونه باشه واقعا ممنون از آموزش حقوق رسانا فقط زودتر دوره رو قرار دهید
  سیما بهمنی
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  به نظرم بهترین دوره و مهمترین دوره برای وکلا 5

  اگه کسی حقوق ثبت بلد باشه خیلی می تونه موفق باشه در وکالت ، امیدوارم دوره آموزشی کاملا کاربردی باشه و لطفا از صفر تا صد حقوق را از مدرس بخواهید در دوره تدریس کنه سپاس منتظر شروع دوره هستیم
  بهمن صادقی راد
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  بله کافیست تلاس می کنیم در کنار هر ۲ دوره حقوق ثبت ۱ وحقوق ثبت ۲ حتما از مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی ثبت و نظر کمیسیون ها در مسائل حقوقی ثبت هم استفاده شود
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  انشا الله طبق زمانبدی اعلام شده دوره حقوق ثبت ۱ شروع خواهد شد و سپس دوره ثبت حقوق ۲
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  تلاش می کنیم دوره کاملا کاربردی باشه و هم قابل استفاده برای دانشجویان رشته حقوق که علاقمند به دوره حقوق ثبت هستند و هم برای وکلاء در مسائل و پرونده های ثبتی انشاء الله
  رسانا

دوره آموزشی کارشناسی حقوق

اگر دانشجوی حقوق هستید شما می توانید از ترم اول دانشگاه در رشته حقوق تمامی دروس اصلی خود را با ویدئو های آموزشی رسانا مشاهده نمایید. تدریس ویدئو های آموزشی کارشناسی حقوق برای تمامی دانشجویان پیام نور ، دانشجویان مجازی ، آزاد ، و سراسری و غیر انتفاعی تهیه شده است

با استفاده از پلتفرم رسانا ، تمامی دانشجویان رشته حقوق میتوانند با استفاده از ویدئو های آموزشی رسانا دوره کارشناسی حقوق را با معدل بسیار بالا سپری نمایند

دانشجویان رشته حقوق با ویدئو های آموزشی رسانا نیازی به حضور در کلاس های درس دانشگاه نخواهند داشت و میتوانند با آمادگی کامل فقط در آزمون های پایان ترم شرکت نمایند

با استفاده از پلتفرم رسانا هر دانشجو می تواند با معدل بالا هر ترم 24 واحد بگیرید و فقط با مشاهده ها ویدئو های درسی به سرعت دوره کارشناسی را به پایان برساند و برای آزمون های حقوقی آماده شود

در پلتفرم رسانا تدریس کلیه دروس حقوقی از روی منابع اصلی کتاب های حقوقی شما میباشد بنابراین دیگر نیازی به خرید کتاب های حقوقی ندارید و در پایان ویدئو جلسات درسی آزمون های تستی قرار گرفته است که با شرکت در آزمون های تستی نیز برای آزمون پایان ترم خود آماده خواهید شد . با استفاده از پلتفرم رسانا فقط یکبار برای 8 ترم خود هزینه خواهید کرد و هیچ هزینه دیگری نخواهید داشت.

دوره آموزشی وکالت

پلتفرم رسانا برای داوطلبان آزمون وکالت بر اساس 2 دوره آموزشی متفاوت طراحی شده است 1- دوره آموزشی مقدماتی وکالت : که ویژه داوطلبانی میباشد که پایه حقوقی ضعیفی دارند یا در دوران دانشگاه مطالب حقوقی را بخوبی یاد نگرفته اند برای این داوطلبان کل دوره آموزشی حقوق از صفر تا صد در ویدئو جلسات دوره وکالت تدریس شده است – 2 دوره آموزشی پیشرفته حقوق : که ویژه داوطلبانی میباشد که پایه حقوقی قوی دارند اما نیاز به یادگیری نکات مهم و کلیدی برای کسب درصد بالا در آزمون وکالت دارند توسط پلتفرم رسانا طراحی شده است

داوطلب دیگر نیازی به حضور در کلاس و موسسه ندارد و فقط کافیست روزانه چند ساعتی را در خانه یا محل کار خود اختصاص به مشاهده ویدئو جلسات درسی نماید. یعنی روزانه 6 ساعت داوطلب وقت خود را فقط در مسیر رفت و آمد به موسسه هدر میدهد که دیگر بجای این  6ساعت فقط ویدئو جلسات درسی را در خانه یا محل کار خود  مشاهده می نماید و این یعنی روزانه 6 ساعت از داوطلبی که موسسه میرود جلوتر خواهد بود. 

با استفاده از پلتفرم رسانا داوطلب فقط هزینه اشتراک استفاد از خدمات پلتفرم را پرداخت می نماید بنابراین دیگر هزینه رفت و آمد و هزینه خرید کتاب و جزوه و منابع دیگر را نخواهید داشت یعنی هزینه درس خواندن با پلتفرم رسانا 1/3 هزینه موسسه و کلاس های حضوری خواهد بود . فقط کافیست هزینه ایاب و ذهاب روزانه + هزینه موسسه + هزینه جزوات آموزشی که از موسسه باید خریداری نمایید را محاسبه نمایید تا خودتان بهتر متوجه شوید. در ضمن فراموش نکنید که هزینه ای که بابت موسسه پرداخت می کنید فقط برای یکسال خواهد بود و در صورت عدم قبولی دوباره باید همین هزینه را پرداخت نمایید در صورتیکه در پلتفرم رسنا یکبار برای همیشه هزینه می نمایید و فقط حق اشتراک سالانه پرداخت می کنید. 

در موسسه و کلاس های آموزشی بدلیل اینکه محدودیت زمانی و مکانی وجود دارد امکان تدریس همه مطالب درسی برای داوطلبان وجود ندارد اما در پلتفرم رسانا استاد بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی تمامی کتاب های درسی و منابع اصلی دوره وکالت را بصورت کامل تدریس می نماید

در موسسات آموزشی و کلاس های حضوری همانند دانشگاه امکان پرسش و پاسخ بین دانشجو و استاد معمولا وجود ندارد و اگر هم سئوالی باشد سهم هر داوطلب در کلاس های حضوری فقط یک سئوال خواهد بود در حالیکه در پلتفرم هیچگونه محدودیت پرسش و پاسخ وجود ندارد و داوطلب در 24 ساعت شبانه روز می تواند سئوالات درسی خود را مطرح نماید

پلتفرم آموزش رسانا : تلفن : 284296-021