سامانه آموزش رسانا : 284296-021

ورود

گام اول – آموزش حقوق مدنی ۲

گام اول – آموزش حقوق مدنی ۲

برای شروع داوطلب باید ویدئو جلسات درسی حقوق مدنی ۲ را مشاهده نماید . با توجه به اینکه اکثر دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی در خواندن کتاب اموال و مالکیت با مشکلات زیادی روبرو میشوند و متاسفانه در دانشگاه و موسسات کتاب اشخاص و محجورین برای دانشجو به سبک کتابی  تدریس نمیشود و فقط به جزوه و نکته اکتفا میشود  و این یعنی عدم موفقیت در آزمون ، اما در پلتفرم رسانا برای اولین بار در کشور تدریس حقوق مدنی ۲ از روی کتاب اشخصا و محجورین بصورت جامع و اصولی و مفهومی تدریس گردیده است. بنابراین با مشاهده ویدئو جلسات درسی براحتی می توانید به سهمیه سئوالات حقوق مدنی ۲ در آزمون های دانشگاه و آزمون های وکالت ، قضاوت و ارشد حقوق پاسخ دهید .

 

 نام دوره : آموزش حقوق مدنی ۲

تعداد جلسات : ۶۳ جلسه

 مدت زمان دوره : ۱۶ ساعت

  آموزش : ویدئویی (کیفیت HD)

گام دوم – آزمون حقوق مدنی ۲

گام دوم – آزمون حقوق مدنی ۲

بعد از مشاهده ویدئو جلسات حقوق مدنی ۲ ، در گام دوم  شما به مرحله آزمون های پایان دوره حقوق مدنی ۲ خواهید رسید . در این مرحله ۵ آزمون برای شما قرار گرفته است که از  تست های سال های گذشته میباشد . آزمون های پایان دوره در انتهای جلسات درسی حقوق مدنی ۲ قرار گرفته است  . سعی کنید در هر آزمون شرکت می کنید ایرادات خود را مشخص نمایید و برای هر آزمون یک روز اختصاص دهید  بعد از پایان هر آزمون استراحت کنید و برای روز بعدی در آزمون بعدی شرکت نمایید شما در گام دوم باید حدود ۳۰ % تا ۴۰ %  برای آزمون حقوق مدنی ۲ کسب نمایید

 

آزمون پایان دوره : حقوق مدنی ۲

تعداد آزمون : ۵ آزمون

تعداد سئوال : ۲۰ سئوال هر آزمون

  زمان هر آزمون : ۲۰ دقیقه

گام سوم – جمع بندی حقوق مدنی ۲

گام سوم – جمع بندی حقوق مدنی ۲

در گام سوم شما ویدئو های درسی جمع بندی حقوق مدنی ۲ را مشاهده خواهید کرد.( مرحله مرور و تثبیت مباحث کلیدی حقوق مدنی ۲ )  در این جسات مدرس تمام مباحث مهم و کلیدی حقوق مدنی ۲  را با اولویت مباحث مطرح شده در درس حقوق مدنی ۲ در  آزمون های سال های گذشته را توضیح خواهد داد . بعد از مشاهده جلسات در آزمون های جمع بندی شرکت خواهید کرد که در پایان ویدئو جلسات جمع بندی میباشد  و خواهید دید که درصد های شما به ۵۰% تا ۶۰% افزایش پیدا خواهد کرد

 

نام دوره : جمع بندی حقوق مدنی ۲

تعداد جلسات : ۱۵ جلسه

  مدت زمان دوره : ۴ ساعت

آزمون جمع بندی : ۵ آزمون  ۲۰ سئوالی

گام چهارم – نکته و تست حقوق مدنی ۲

گام چهارم – نکته و تست حقوق مدنی ۲

در گام چهارم شما ویدئو های درسی نکته و تست  حقوق مدنی ۲ را مشاهده خواهید کرد. هدف از جلسات نکته و تست حقوق مدنی ۲ بالا بردن قدرت استدلال داوطلب میباشد در این جسات مدرس از هر مبحث مهم در درس حقوق مدنی ۲ مسئله های تستی حقوقی مرتبط با مباحث حقوق مدنی ۲ مطرح می نماید تا داوطلب با روش حل این مسئله های تستی  آشنا شود و بتواند در آزمون های حقوقی براحتی مسائل تستی حقوقی مشکل و پیچیده را تجزیه و تحلیل نماید . بعد از مشاهده جلسات در آزمون های نکته و تست  شرکت خواهید کرد که در پایان ویدئو جلسات نکته و تست حقوق مدنی ۲ میباشد  و خواهید دید که درصد های شما ۷۰% به بالا  افزایش پیدا خواهد کرد

 

نام دوره : نکته و تست حقوق مدنی ۲

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه

  مدت زمان دوره : ۳ ساعت

آزمون نکته و تست : ۵ آزمون ۲۰ سئوالی

گام پنجم – قوانین خاص حقوق مدنی ۲

گام پنجم – قوانین خاص حقوق مدنی ۲

در گام پنجم شما باید با قوانین خاص ، نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه مرتبط با درس حقوق مدنی ۲ را یاد بگیرید  . در این مرحله شما تمامی قوانین خاص و  آرای وحت رویه و قوانین مرتبط با ویدئو جلسات آموزشی حقوق مدنی ۲ را در پایین همین صفحه می توانید مشاهده نمایید . فقط کافیست یکبار با دقت این قوانین را مطالعه نمایید تا تمامی مراحل یادگیری شما کامل شود و بتوانید بالاترین درصد را در درس حقوق مدنی ۲ کسب نمایید

 

لیست قوانین خاص حقوق مدنی ۲

 

قانون امور حسبی مواد ۱ الی ۱۶۱

قانون ثبت احوال مواد ۱ الی ۵۵

قانون اعتبار اسناد سجلی

قانون تخلفات اسناد سجلی

قانون مجازات مواد ۳  و  ۱۰

گام ششم – برنامه درسی حقوق مدنی ۲

گام ششم – برنامه درسی حقوق مدنی ۲

در گام ششم : هر داوطلب برای موفقیت در آزمون های حقوقی نیاز به داشتن یک برنامه‌‌ ریزی درسی منسجم است. در پلتفرم رسانا ۳ برنامه درسی برای داوطلبان آزمون های حقوقی در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان آزمون و شرایط مطالعه هر داوطلب متفاوت است  بنابراین با توجه به میزان توانایی مطالعه روزانه یا هفتگی هر درس برنامه درسی خود را انتخاب نمایید با این کار شما یک برنامه دارید و دیگر لازم نیست مدام روند درس خواندن‌تان را کنترل کنید.

انتخاب برنامه درسی

 

برنامه درسی ۳ ماهه

برنامه درسی ۶ ماهه

برنامه درسی ۹ ماهه

 

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 2
معرفی دوره حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات اشخاص (مواد 956 تا 975)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:00:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
فصل دوم : غایب مفقود الاثر مواد (1011 تا 1030)
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
فصل سوم : اقامتگاه مواد (1002 تا 1010)
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
فصل چهارم : محجورین مواد (1207 تا 1217)
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۲ 00:00:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
فصل پنجم : قیمومت مواد (1218 تا 1256)
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق مدنی ۲ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 2

نقد و بررسی دوره

4.7

4.7
3 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها2
 • 4 ستاره ها1
 • 3 ستاره ها0
 • 2 ستاره ها0
 • 1 ستاره ها0
 1. در خصوص دوره اشخاص محجورین

  5

  دوره خیلی کاملی بود فکر میکردم وقتی از ویدئو جلسات حقوق مدنی ۲ استفاده کنم نیاز به منابع دیگری خواهم داشت ولی جالب بود که کل مباحث اشخاص و محجورین دکتر صفایی کامل در ویدئو تدریس شده خودم شاید اگر این کتاب را میخواندم حالا حالا باید میخوندم ولی واقعا بصورت مفید و کامل در ۱۶ ساعت همه مباحث تمام شد شاید اگر کلاس میرفتم چند ماهی طول میکشید به نظر من واقعا دیگه موسسه رفتن برای قبولی در آزمون وکالت فقط وقت تلف کردنه خسته نباشید و تشکر ویژه از استاد

  • تشکر از شرکت شما در نظر سنجی دوست گرامی : نباید اینطوری قضاوت کنید هر داوطلبی به روش خودش درس میخواند برای شما استفاده از روش آنلاین مناسب بوده و نتیجه بهتری گرفتید اما برای داوطلب دیگر استفاده از روش سنتی و رفتن به کلاس مناسب بوده اما آنچه مهم هست تلاش و کوشش و اراده خود شما هست که باعث موفقیت شما خواهد شد

 2. خرید تک درس ویدئو آموزشی حقوق مدنی 2

  4

  با سلام و خسته نباشید
  من دوره آموزشی ویدئو اشخاص و محجورین دکتر صفایی را خریداری کردم محبت کنید راهنمایی کنید که سئوالات درسی را چگونه می توانم از استاد بپرسم

 3. تشکر

  5

  ویدئو جلسات حقوق مدنی ۲ خیلی کامل و جامع هست از دوره کاملا راضیم و ممنونم از پلتفرم رسانا برای دوره های آموزشی حقوق

170 دانشجو ثبت نام کرد
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است