تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی کارشناسی حقوق

حقوق ثبت ۲

به زودی
35
5

حقوق ثبت ۱

250,000 تومان هر 120 روز
93
4.3

متون حقوقی ۳

200,000 تومان هر 120 روز
87
0

دادرسی کیفری ۲

120,000 تومان هر 120 روز
243
4

دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
250
4.6

متون حقوقی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
92
4.5

حقوق اساسی ۲

به زودی
76
0

حقوق اساسی ۱

به زودی
76
0

متون فقه ۴

50,000 تومان هر 120 روز
86
5

اصول فقه

150,000 تومان هر 120 روز
249
4.2
logo-samandehi