تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی کارشناسی حقوق

حقوق ثبت ۲

به زودی
31
5

حقوق ثبت ۱

250,000 تومان هر 120 روز
88
4.3

متون حقوقی ۳

200,000 تومان هر 120 روز
84
0

دادرسی کیفری ۲

120,000 تومان هر 120 روز
222
0

دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
227
4.6

متون حقوقی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
89
4.5

حقوق اساسی ۲

به زودی
72
0

حقوق اساسی ۱

به زودی
72
0

متون فقه ۴

50,000 تومان هر 120 روز
83
5

اصول فقه

150,000 تومان هر 120 روز
226
4.2
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است