سامانه آموزش رسانا : 284296-021

ورود

دوره آموزشی کارشناسی حقوق

آموزش حقوق ثبت ۱

250,000 تومان هر 120 روز
82
4.3

آموزش متون حقوقی ۳

200,000 تومان هر 120 روز
76
0

آموزش دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
169
4.8

آموزش متون حقوقی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
80
4.5

آموزش متون فقه ۴

50,000 تومان هر 120 روز
69
0

آموزش اصول فقه

150,000 تومان هر 120 روز
167
4.2
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است