تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی وکالت

دادرسی کیفری ۲

120,000 تومان هر 120 روز
221
0

دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
226
4.6

اصول فقه

150,000 تومان هر 120 روز
225
4.2

جزای اختصاصی ۳

180,000 تومان هر 120 روز
223
5

جزای اختصاصی ۲

180,000 تومان هر 120 روز
225
4.2

جزای اختصاصی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
228
4.6

جزای عمومی ۳

150,000 تومان هر 120 روز
223
0

دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
229
4.3

دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
232
5

دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
234
4.2
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است