تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی وکالت

دادرسی کیفری ۲

120,000 تومان هر 120 روز
243
4

دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
250
4.6

اصول فقه

150,000 تومان هر 120 روز
249
4.2

جزای اختصاصی ۳

180,000 تومان هر 120 روز
245
5

جزای اختصاصی ۲

180,000 تومان هر 120 روز
248
4.2

جزای اختصاصی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
253
4.6

جزای عمومی ۳

150,000 تومان هر 120 روز
247
0

دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
251
4.3

دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
253
5

دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
257
4.4
logo-samandehi