ایده پردازان  هزاره سوم - تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی وکالت

آموزش دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
182
4.8

آموزش اصول فقه

150,000 تومان هر 120 روز
179
4.2

آموزش جزای اختصاصی ۳

180,000 تومان هر 120 روز
178
5

آموزش جزای اختصاصی ۲

180,000 تومان هر 120 روز
179
4

آموزش جزای اختصاصی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
183
4.6

آموزش جزای عمومی ۳

150,000 تومان هر 120 روز
178
0

آموزش دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
184
4.3

آموزش دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
187
5

آموزش دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
189
4.2
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است