تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی قضاوت

آموزش دادرسی کیفری ۲

120,000 تومان هر 120 روز
198
0

آموزش دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
203
4.8

آموزش جزای اختصاصی ۳

180,000 تومان هر 120 روز
200
5

آموزش جزای اختصاصی ۲

180,000 تومان هر 120 روز
201
4

آموزش جزای اختصاصی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
205
4.6

آموزش جزای عمومی ۳

150,000 تومان هر 120 روز
200
0

آموزش دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
206
4.3

آموزش دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
209
5

آموزش دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
211
4.2

آموزش حقوق تجارت ۵

140,000 تومان هر 120 روز
204
5
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است