سامانه آموزش رسانا : 284296-021

ورود

دوره آموزشی ارشد خصوصی

آموزش متون حقوقی ۳

200,000 تومان هر 120 روز
72
0

آموزش متون حقوقی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
76
4.5

آموزش متون فقه ۴

50,000 تومان هر 120 روز
66
0

آموزش متون حقوقی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
75
4.9

آموزش دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
161
4.3

آموزش دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
161
5

آموزش دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
163
4.2

آموزش حقوق تجارت ۵

140,000 تومان هر 120 روز
161
0

آموزش حقوق تجارت ۴

130,000 تومان هر 120 روز
161
0

آموزش حقوق تجارت ۳

150,000 تومان هر 120 روز
162
0
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است