سامانه آموزشی رسانا : 284296-021

ورود

دوره آموزشی ارشد خصوصی

آموزش متون حقوقی ۳

200,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
64
0

آموزش متون حقوقی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
68
4.5

آموزش متون فقه ۴

50,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
59
0

آموزش متون حقوقی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
70
4.9

آموزش دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
152
4.3

آموزش دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
153
0

آموزش دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
155
4.2

آموزش حقوق تجارت ۵

140,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
153
0

آموزش حقوق تجارت ۴

130,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
153
0

آموزش حقوق تجارت ۳

150,000 تومان هر 120 روز
تصویر پروفایل
152
0
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه  فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم می باشد. سامانه آموزشی رسانا : 284296-021