تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی ارشد خصوصی

متون حقوقی ۳

200,000 تومان هر 120 روز
87
0

متون حقوقی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
92
4.5

متون فقه ۴

50,000 تومان هر 120 روز
86
5

متون حقوقی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
93
4.9

دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
251
4.3

دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
253
5

دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
257
4.4

حقوق تجارت ۵

140,000 تومان هر 120 روز
249
5

حقوق تجارت ۴

130,000 تومان هر 120 روز
255
5

حقوق تجارت ۳

150,000 تومان هر 120 روز
258
5
logo-samandehi