سامانه آموزشی رسانا : 284296-021

ورود

قضاوت 97

00

مهر'۹۷

برنامه درسی – ۴ مهر

برنامه درسی شماره ۱۸۱ – برنامه ریزی درسی (چهارشنبه ) ۴ مهرماه  ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت / …

بیشتر بخوانید

00

مهر'۹۷

برنامه درسی – ۳ مهر

برنامه درسی شماره ۱۸۰ – برنامه ریزی درسی (سه شنبه ) ۳ مهرماه  ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت …

بیشتر بخوانید

00

مهر'۹۷

برنامه درسی – ۲ مهر

برنامه درسی شماره ۱۷۹ – برنامه ریزی درسی (دوشنبه ) ۲ مهرماه  ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت / …

بیشتر بخوانید

00

مهر'۹۷

برنامه درسی – ۱ مهر

برنامه درسی شماره ۱۷۸ – برنامه ریزی درسی (یکشنبه ) ۱ مهرماه  ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت / …

بیشتر بخوانید

00

مهر'۹۷

برنامه درسی – ۳۱ شهریور

برنامه درسی شماره ۱۷۷ – برنامه ریزی درسی (شنبه ) ۳۱ شهریور ماه  ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

برنامه درسی – ۲۷ شهریور

برنامه درسی شماره ۱۷۶ – برنامه ریزی درسی (سه شنبه) ۲۷ شهریور ماه ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

برنامه درسی – ۲۶ شهریور

برنامه درسی شماره ۱۷۵ – برنامه ریزی درسی (دوشنبه) ۲۶ شهریور ماه ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت / …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

برنامه درسی – ۲۵ شهریور

برنامه درسی شماره ۱۷۴ – برنامه ریزی درسی (یکشنبه) ۲۵ شهریور ماه ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت / …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

برنامه درسی – ۲۴ شهریور

برنامه درسی شماره ۱۷۳ – برنامه ریزی درسی (شنبه) ۲۴ شهریور ماه ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت / …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

برنامه درسی – ۲۲ شهریور

برنامه درسی شماره ۱۷۲ – برنامه ریزی درسی (پنجشنبه) ۲۲ شهریور ماه ۹۷ برنامه ریزی درسی – ( وکالت / …

بیشتر بخوانید
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه  فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم می باشد. سامانه آموزشی رسانا : 284296-021