سامانه آموزش رسانا : 284296-021

ورود

جلسات درسی رسانا

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۲۴ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  پنجشنبه ۲۴ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات آیین دادرسی کیفری ۱   جلسات  ( …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۲۰ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  یکشنبه ۲۰ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات آیین دادرسی کیفری ۱   جلسات  ( …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۱۹ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  شنبه ۱۹ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات آیین دادرسی کیفری ۱   جلسات  ( …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۱۷ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  پنجشنبه ۱۷ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات آیین دادرسی کیفری ۱   جلسات  ( …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۱۶ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  چهارشنبه ۱۶ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات آیین دادرسی کیفری ۱   جلسات  ( …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۱۳ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  یکشنبه ۱۳ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات آیین دادرسی کیفری ۱   جلسات  ( …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۱۲ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  شنبه ۱۲ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی ۳    جلسات  …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۹ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  چهارشنبه ۹ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی ۳    جلسات  …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۷ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  دوشنبه ۷ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی ۳      …

بیشتر بخوانید

00

آبان'۹۷

جلسات درسی – ۵ آبان

ویدئو جلسات آموزشی امروز :  شنبه ۵ آبان ماه  ۹۷ ————————— ۱- ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی ۳      …

بیشتر بخوانید
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است