ورود

جلسات درسی رسانا

00

مهر'۹۷

جلسات درسی – ۱ مهر

تدریس جلسات درسی امروز :  یکشنبه ۱ مهرماه  ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۵         …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

جلسات درسی – ۲۷ شهریور

تدریس جلسات درسی امروز :  سه شنبه  ۲۷ شهریور ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۵     …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

جلسات درسی – ۱۷ شهریور

تدریس جلسات درسی امروز :  شنبه  ۱۷ شهریور ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۵       …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

جلسات درسی – ۱۵ شهریور

تدریس جلسات درسی امروز :  پنجشنبه  ۱۵ شهریور ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۵       …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

جلسات درسی – ۱۳ شهریور

تدریس جلسات درسی امروز :  سه شنبه  ۱۳ شهریور ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۵     …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

جلسات درسی – ۱۲ شهریور

شروع دوره آموزشی حقوق جزای اختصاصی ۳ زمان شروع دوره :  شنبه  ۱۷ شهریور ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

جلسات درسی – ۱۱ شهریور

تدریس جلسات درسی امروز :  یکشنبه  ۱۱ شهریور ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۵       …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۷

جلسات درسی – ۳ شهریور

تدریس جلسات درسی امروز :  شنبه  ۳ شهریور ماه ۹۷ شروع دوره آموزشی حقوق مدنی ۵ ( حقوق خانواده ) …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۷

جلسات درسی – ۱ شهریور

تدریس جلسات درسی امروز :  پنجشنبه  ۱ شهریور ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۸        …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۷

جلسات درسی – ۳۱ مرداد

تدریس جلسات درسی امروز :  چهارشنبه  ۳۱ مرداد ماه ۹۷ ————————— ۱- تدریس جلسات آموزشی حقوق مدنی ۸        …

بیشتر بخوانید
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه  فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم می باشد.