سامانه آموزش رسانا : 284296-021

ورود

ارشد خصوصی 97

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی ۷۹-۲۷ فروردین

برنامه درسی شماره ۷۹ – برنامه ریزی درسی ( دوشنبه) ۲۷ فروردین ماه ۹۷ برنامه ریزی درسی – ارشد خصوصی …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی ۷۸-۲۶ فروردین

برنامه درسی شماره ۷۸ – برنامه ریزی درسی ( یکشنبه) ۲۶ فروردین ماه ۹۷ برنامه ریزی درسی – ارشد خصوصی …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی ۷۷-۲۳ فروردین

برنامه درسی شماره ۷۷ – برنامه ریزی درسی ( پنجشنبه) ۲۳ فروردین ماه ۹۷ ———————— برنامه ریزی درسی – ارشد …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی ۷۶-۲۲ فروردین

برنامه درسی شماره ۷۶ – برنامه ریزی درسی ( چهارشنبه) ۲۲ فروردین ماه ۹۷ ———————— برنامه ریزی درسی – ارشد …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی ۷۵-۲۱ فروردین

برنامه درسی شماره ۷۵ – برنامه ریزی درسی ( سه شنبه) ۲۱ فروردین ماه ۹۷ ———————— برنامه ریزی درسی – …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی ۷۴-۲۰ فروردین

برنامه درسی شماره ۷۴ – برنامه ریزی درسی (دوشنبه) ۲۰ فروردین ماه ۹۷ ———————— برنامه ریزی درسی – ارشد خصوصی …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی ۷۳-۱۹ فروردین

برنامه درسی شماره ۷۳ – برنامه ریزی درسی (یکشنبه) ۱۹ فروردین ماه ۹۷ ———————— برنامه ریزی درسی – ارشد خصوصی …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه درسی۷۲-۱۸ فروردین

برنامه شماره ۷۲ – برنامه ریزی درسی (شنبه) ۱۸ فروردین ماه ۹۷ ———————— برنامه ریزی درسی – ارشد خصوصی ۹۷ …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه آزمون ۱ – ۱۷فروردین

شروع آزمون شماره ۱ – ویژه فروردین ماه منابع درسی آزمون شماره ۱ ( ویژه داوطلبان شرکت در آزمون وکالت …

بیشتر بخوانید

00

فروردین'۹۷

برنامه شماره ۷۱ – ۱۶فروردین

برنامه شماره ۷۱ – برنامه ریزی درسی (پنج شنبه) ۱۶ فروردین ماه ۹۷ ———————— برنامه ریزی درسی – ارشد خصوصی …

بیشتر بخوانید
©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است