تلفن : 284296-021

ورود

منابع درسی گرایش های مختلف ارشد حقوق

لینک دانلود منابع درسی گرایش های مختلف کارشناسی ارشد حقوقگرایش های ارشد(۱)

ردیف رشته گرایش کد ضریب دروس و ضرایب
نام درس ضریب
۱ حقوق خصوصی ۱ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آیین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱
۲ حقوق بین المللی ۲ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اساسی ۱
حقوق مدنی(تعهدات) ۱
حقوق بین المللی خصوصی ۱
۳ حقوق جزا و جرم شناسی ۳ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
متون فقه ۱
حقوق جزای عمومی ۲
حقوق جزای اختصاصی ۲
آیین دادرسی کیفری ۲
۴ حقوق عمومی ۴ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
متون فقه ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق اداری ۲
حقوق اساسی ۲
۵ حقوق بشر ۵ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اساسی ۳
حقوق مدنی(تعهدات) ۱
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۱
سازمان های بین المللی ۲
۶ حقوق مالکیت فردی ۶ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۳
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۲
متون فقه ۱
۷ حقوق محیط زیست ۷ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۳
حقوق جزای اختصاصی ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اداری ۲
۸ حقوق اقتصادی ۱ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آیین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱
۹ حقوق تجارت بین الملل ۸ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۲
حقوق مدنی ۲
حقوق تجارت ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق بین الملل خصوصی ۱
۱۰ معرف اسلامی و حقوق ۱)حقوق خانواده ۹ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۲
متون فقه ۳
۲)حقوق عمومی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۲
دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (اصول فقه، حقوق مدنی(اشخاص تا وصیت و ارث) و آیین دادرسی مدنی(دعاوی خانوادگی)) ۷
۱۱ حقوق ارتباطات ۱۰ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اساسی ۳
حقوق مدنی(تعهدات) ۲
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۲
حقوق ارتباطات ۳
۱۲ حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ۱۱ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۳
حقوق تجارت ۳
متون فقه ۱
حقوق مدنی(تعهدات) ۳
حقوق بین الملل خصوصی ۲
۱۳ سردفتری اسناد رسمی ۱ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
حقوق مدنی ۳
۱۴ حقوق ثبت اسناد و املاک حقوق تجارت ۱
۱۵ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آیین دادرسی مدنی ۱
۱۶ حقوق حمل و نقل تجاری متون فقه ۱
۱۷ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۳ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
متون فقه ۱
حقوق جزای عمومی ۲
حقوق جزای اختصاصی ۲
۱۸ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آیین دادرسی کیفری ۲
۱۹ مدیریت نظارت و بازرسی ۴ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
متون فقه ۱
۲۰ مدیریت دادگستری حقوق جزای اختصاصی ۱
۲۱ حقوق دادرسی اداری حقوق اداری ۲
حقوق اساسی ۲
۲۲ حقوق خانواده ۹ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۲
متون فقه ۳
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۲
دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (اصول فقه، حقوق مدنی(اشخاص تا وصیت و ارث) و آیین دادرسی مدنی(دعاوی خانوادگی)) ۷
۲۳ حقوق شرکت های تجاری ۱۱ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۳
حقوق تجارت ۳
متون فقه ۱
حقوق مدنی(تعهدات) ۳
حقوق بین الملل خصوصی ۲
۲۴ فقه و حقوق اقتصادی ۱ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آیین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱
۲۵ حقوق نفت و گاز ۸ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۲
حقوق مدنی ۲
حقوق تجارت ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
آیین دادرسی کیفری ۱
۲۶ حقوق مالی – اقتصادی ۱ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آیین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱
۲۷ حقوق تجارت الکترونیکی ۶ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۳
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۲
متون فقه ۱
۲۸ مدیریت ثبت اسناد و املاک ۳ متون حقوقی به زبان(انگلیسی، فرانسه) ۱
متون فقه ۱
حقوق جزای عمومی ۲
حقوق جزای اختصاصی ۲
آیین دادرسی کیفری ۲
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷

۰ پاسخ در "منابع درسی گرایش های مختلف ارشد حقوق"

ارسال یک پیغام

©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture